csm_CSR-Launch-Hanoi-sans-date_2e391e070c.jpg

HANOI: Launch of "CSR Guidebook"///HANOI: Lancement du guide: “la Responsabilité Sociale des Entreprises”///Hà Nội: Ra mắt sách hướng dẫn về “Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp”

The Chamber of Commerce and Industry France-Vietnam (CCIFV) and KPMG launched the first edition of “Corporate Social Responsibility in Vietnam: The Guidebook” in Hanoi.///La Chambre de Commerce et Industrie France-Vietnam (CCIFV) et KPMG ont lancé la première édition du guide “la Responsabilite Sociale des Entreprises”.///Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp-Việt Nam (CCIFV) và KPMG ra mắt ấn bản đầu tiên về “Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp tại Việt Nam".

Read the book →///Lire le guide →///Đọc sách →

29/03/2019

clean_up.jpg

Vũng Tàu: Social Commitment Day 2018: Beach Clean-Up!///Vũng Tàu: Journée d’Engagement Social 2018: Nettoyons Nos Plages!///Vũng Tàu: Ngày Cam Kết Cộng Đồng 2018: Chung Tay Giữ Sạch Bờ Biển!

One day to raise awareness among your staff regarding responsibility they have toward society. This event will be held on this 25th August 2018 in Vũng Tàu.///Un jour pour sensibiliser vos employés à la responsabilité qu'ils ont envers la société. Cet événement sera tenu le 25 août 2018 à Vũng Tàu.///Một ngày để nâng cao nhận thức giữa các nhân viên của bạn về trách nhiệm của họ đối với xã hội. Sự kiện sẽ diễn ra ngày 25/8/2018 tại Vũng Tàu.

Read more →///En savoir plus →///Xem thêm →

31/07/2018


DSC_4084.jpg

French bakery training offers bright future for youth///"Boulangerie de France": un bel avenir pour les jeunes vietnamiens///Thêm một dự án 'Lò Bánh mỳ Pháp' tại TP.HCM dành cho thanh thiếu niên khó khăn

A French bakery training centre called La Boulangerie Française – HCMC for disadvantaged youth officially opened on June 22 at the Thu Duc College of Technology (TDC) in HCM City.///Vendredi 22 juin, l'Institut Européen de coopération et de développement (IECD) et l’École supérieure de technologie de Thu Duc (TDC) ont organisé l’inauguration "Boulangerie de France de Hô Chi Minh-Ville", une école professionnelle de boulangerie et pâtisserie française dédiée aux jeunes défavorisés.///Vào ngày 22 tháng 6 năm 2018 vừa qua, Viện Hợp tác Phát triển Châu Âu (IECD) và Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TDC) đã tổ chức Lễ khai trương “Lò Bánh mỳ Pháp tại Tp.Hồ Chí Minh”. Đây là một trường dạy nghề bánh mỳ và bánh ngọt Pháp chuyên nghiệp cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, với sự tham gia của ngài Đại sứ nước Cộng Hoà Pháp tại Việt Nam và ngài Tổng lãnh sự nước Cộng Hoà Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Read more →///En savoir plus →///Xem thêm →

27/06/2018


HCMC: How Doing Good is Good for Business 2018 – Business Impact & Community Impact – Where to meet?///HCMV: Comment Faire du Bien est Bon pour les Affaires 2018 – Impact sur les Entreprises et Impact sur la Communauté – Où se rencontrer?///HCM: Làm Việc Tốt thì Tốt cho Doanh Nghiệp 2018 Tác động Doanh nghiệp & Tác động Cộng đồng – Gặp nhau ở đâu?

Throwback to Conference "How Doing Good is Good for Business 2018 – Business Impact & Community Impact – Where to meet?" held on June 28th, 2018.///Revivez la Conférence « Comment Faire du Bien est Bon pour les Affaires 2018 – Impact sur les Entreprises et Impact sur la Communauté – Où se rencontrer? » tenue le 28 juin 2018.///Cùng xem lại sự kiện “Làm Việc Tốt thì Tốt cho Doanh nghiệp 2018 – Tác động Doanh nghiệp & Tác động Cộng đồng – Gặp nhau ở đâu?” tổ chức ngày 28/06/2018.

Discover the video →///Lire la vidéo →///Xem video →

12/07/2018


Students summarize, exchange opinions and assess product quality.///Les étudiants récapitulent, échangent des avis et évaluent la qualité des produits.///Học viên tổng kết buổi học, trao đổi ý kiến và nhận xét chất lượng bánh.

HCMC: Budding Bakers get a head start at the French Bakery and Pastry School///HCMV: Un début promoteur chez l'Ecole de Boulangerie-Pâtisserie Française///HCM: Bước khởi đầu đầy hứa hẹn tại trường đào tạo nghề bánh Pháp

One year after the creation of the FranceVietNam Initiative (FVI) and having recognized good results, our team decided to visit one of the three projects we are funding...///Après un an de la création de l'Initiative France-Vietnam (FVI) et avoir reconnu de bons résultats, notre équipe a décidé de réaliser une visite auprès de l'un des trois projets que nous soutenons...///Sau một năm kể từ ngày Sáng kiến Pháp-Việt (FVI) ra đời và có những thành quả nhất định, đội ngũ chúng tôi đã quyết định đến thăm một trong ba dự án mà FVI đang tài trợ...

Read more →///En savoir plus →///Xem thêm →

20/04/2018

ENGLISH
FRANÇAIS
TIẾNG VIỆT